Bünyemizde barındırdığımız, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleri ile iş yerlerine hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında

 • İşyerinde ortak sağlık ve güvenlik biriminden hizmet verilmesi
 • İş Güvenliği Uzmanı/Danışmanlığı hizmetleri verilmesi
 • İşyeri hekimi sağlanması
 • İşe girişlerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait sağlık Raporu düzenlenmesi
 • Periyodik sağlık muayeneleri
 • İSG kurul toplantılarına katılım vb. hizmetler
 • Risk Analizi
 • İş Güvenliği Eğitimleri
 • Yangın Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatları
 • Patlamalardan Korunma Dökümanı
 • İşyeri Durum Planlamaları ve Tatbikatları
 • Tehlikeli Bölge Planı
 • Çalışma Ortamı Ölçümlerimiz

 • Gürültü ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Aydınlatma ölçümü
 • Hava nem, akış hızı gibi termal konfor şartlarının ölçümü
 • Vibrasyon ölçümü
 • Diğer Hizmetlerimiz

 • İşletme Belgesi İşlemleri
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İşlemleri
 • Çevre Yönetimi ve Denetimi Hizmetleri
 • Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
 • Gıda Güvenliği Eğitim ve Danışmanlığı
 • Periyodik Teknik Hizmetlerimiz

 • Basınçlı kapların periyodik kontrolleri
 • Kaldırma ve iletme araçlarının periyodik kontrolleri
 • Elektrik ve topraklama tesisatlarının periyodik kontrolleri
 • İşyeri ortam ölçümleri
 • İş Sağlığı Hizmetlerimiz

 • İlk Yardım eğitimi ve sertifikası
 • İşçi Sağlık muayeneleri ve raporları
 • İşçi Sağlık tetkikleri ve kontroller