• bg2
  • bg2
  • bg2
  • bg2
CEZA KESİLMEDEN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ                                                                                                                                 İLETİŞİM

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)

OSGB açılımı olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yasal olarak görevlendirilmiş, işyerlerine iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerini sağlamak üzere kurulmuş yönetmeliğin gerektirdiği şekilde tüm donanımlara sahip kuruluşlardır. OSGB’lerde yasal mevzuata göre iş güvenlik uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalışmalıdır. İşyeri hekimleri sağlık kontrollerinin yanı sıra personellere işe giriş raporlarıda vermektedir. İşe giriş raporu tüm işe girecek personellerin alması gerekmektedir. İşe giriş raporu ile çalışacak kişinin o işte çalışmaya elverişli olup olmadığını belirler.

İşyerleri bir personel çalıştırsa dahi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetinden yararlanması yasal bir zorunluluktur. Periyodik aralıklarla her firma tehlike sınıfına göre bu hizmeti almalıdır.

OSGB firmaları Bakanlık onaylı olarak yetkilendirilmişler ve iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri karşılığında fatura kesebilmektedirler. Yeni mevzuata göre, sadece işçiler değil artık tüm çalışan personeller memur, stajer, çırak yani çalışan karşılığını taşıyan herkes iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bunun yanında tüm özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarıda bu osgb hizmeti almalıdır.

Yeni çıkan mevzuata göre iş güvenliği uzmanı hizmetini sanayi koşulu olmaksızın tüm sektörden işyerleri almaları gerekmektedir.Yeni iş sağlığı ve güvenliği kanununca 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gezetede yayımlanmış, görevler işyerlerinde çalışan sayısına ve tehlike sınıflarına göre iki yıllık biz zaman dilimine kademeli olarak yayılmıştır. 50 den fazla işçi çalıştıran işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinde isg personel hizmetlerini almaları gerekir. 50’nin altında çalışanı olan tehlike sınıfı çok tehlikeli ve tehlikeli oalan işyerlerinin zorunluluk tarihleri 1 Temmuz 2013’tür. 50’nin altında ve az tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinin başlangıç tarihleri ise 1 Temmuz 2014’tür.

Yeni yönetmelik ile ağır ve tehlikeli işler terimi kaldırılmış, işyerleri ve şirketler çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak kategorilere ayrılmıştır. Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almaları zorunlu hale getirilmişlerdir.